Potsdamer Strasse

 »Potsdamer Strasse«, S. Herminghaus 2002, 60x90 cm, Oel auf Leinwand